Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Báo cáo hoàn chỉnh danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã NInh Hòa theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

Báo cáo hoàn chỉnh danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã NInh Hòa theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018
Báo cáo hoàn chỉnh danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã NInh Hòa theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

Xem chi tiết tại đây:http://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/vi/quy-hoach-su-dung-dat/bao-cao-hoan-chinh-danh-muc-du-an-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-thi-xa-ninh-hoa-theo-nghi-dinh-so-57-2018-nd-cp-ngay-17-4-2018

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh Hòatra cuu tinh trang su ly ho so Toàn dân tích cực phòng cháy chữa cháyTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/14/2019 11:16:15 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang