Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Phường Ninh Hà phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”

Phường Ninh Hà phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”
Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện phong trào phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2021, ngày 29/3/2021, UBND phường Ninh Hà đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện phong trào phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2021, ngày 29/3/2021, UBND phường Ninh Hà đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”

Mục tiêu của phong trào thi đua là nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ dân phố với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của phường.

Qua đó, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Đoàn thể, các Tổ dân phố tích cực thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân ra sức quyết tâm đoàn kết trên dưới một lòng, nỗ lực vượt bật hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ, HĐND đề ra.

Tổ chức sôi động, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ dân phố; tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 của phường, cụ thể:

+ Thu ngân sách:                    462 triệu đồng

+ Sản lượng thóc:               2.750 tấn

+ Sản lượng chuối:             2,25,6 tấn

+ Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản: 800 tấn

+ Diện tích cây lúa:            500 ha

+ Diện tích cây chuối:        45 ha

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản: 800 ha

+ Tổng đàn trâu:                 50 con

+ Tổng đàn bò:                    100 con

+ Tổng đàn heo:                 300 con

+ Tổng đàn gia cầm:          20.000 con

+ Tỷ lệ người tham gia BHYT:                              96%

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc:               812 người

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện:             143 người

+ Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp:   835 người

+ Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm: 84 người

+ Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo:       94,23 %

+ Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo:                                0,05%

+ Số hộ giảm nghèo trong năm: 01 hộ

+ Học viên giáo dục sau khi biết chữ:               02 học sinh

+ Học viên PC THCS:                                              03 học sinh

+ Mức giảm tỷ suất sinh: duy trì 9,81‰

+ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (<5 tuổi):         2,88%

* Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt chương trình dạy và học ở 3 cấp học, hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục các cấp. Quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách xã hội, nâng cao đời sống gia đình chính sách, thực hiện tốt chương trình kế hoạch hoá gia đình, y tế quốc gia, chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo.

+ Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các phong trào “thi đua quyết thắng”; “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phấn đấu đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100%; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giải quyết thoả đáng các mâu thuẫn nảy sinh trong dân.

+ Tiếp tục gắn kết phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

+ Đổi mới các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy tối đa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hình thức thi đua:

Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp, vận dụng sáng tạo, hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.

Thời gian tổ chức phong trào thi đua: đến hết ngày 31/12/2021.

- Sơ kết phong trào thi đua trong tháng 7/2021

- Đánh giá, tổng kết, đề nghị khen thưởng trong tháng 01/2022.

Chi tiết kế hoạch tại đây./.

Duy Phương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bầu cửThông điệp 5K của Bộ Y tếHướng dẫn cài đặt ứng dụng BluezoneCổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHCông Dịch Vụ Công Quốc GiaĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVtra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/21/2021 9:34:32 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang