Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Nội chính: Quốc phòng - An ninh - Tư pháp

Phường Ninh Hà thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Phường Ninh Hà thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi chế độ xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, nước giàu hay nghèo, phát triển hay kém phát triển. Một số nơi trên thế giới, tham nhũng làm "suy kiệt cơ thể" xã hội, gây xáo trộn, mất ổn định chính trị. Ở Việt Nam, tham nhũng có những đánh giá cho là đang trở thành quốc nạn, là những lực cản nặng nề nhất cho sự phát triển, là một tệ nạn có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thực sự là những “di sản” có giá trị đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong năm 2020, UBND phường Ninh Hà thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến các tầng lớp nhân dân. Ngày 27/9/2020 Đảng ủy phường Ninh Hà ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở các văn bản cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường Ninh Hà đã triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật phòng chống tham nhũng như: Tổ chức Hội nghị, Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, hội, họp Tổ dân phố.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, ngay từ đầu năm UBND phường Ninh Hà ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 08/02/2021 về ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn phường Ninh Hà nhằm để thực hiện một cách đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định pháp luật về PCTN, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, thực hiện công tác PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, đã đặt hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết thông báo công khai số điện thoại của lãnh đạo để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân khi phát hiện, tố giác cán bộ liên quan đến tham nhũng.

Để duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp PCTN đạt hiệu quả. Trong thời gian đến phường Ninh Hà sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN; như Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, tích cực chủ động phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, TTATXH, sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ./.

                                                                                                                                                                                                                                 Tấn Dũng

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Công Dịch Vụ Công Quốc GiaBầu cửThông điệp 5K của Bộ Y tếHướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-COVIDTiểu ban Vận động và huy động xã hộiCuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức trẻĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHHành chính công Khánh HòaCổng thông tin điện tử Khánh hòatra cuu tinh trang su ly ho so ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/10/2022 6:14:59 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang