Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin tức Cải cách hành chính

Phường Ninh Hà với những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Phường Ninh Hà với những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Phường Ninh Hà với những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

       Những năm qua, Ninh Hà luôn xác định nhiệm vụ CCHC là trách nhiệm của hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu địa phương. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt phải luôn luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

         Nhận thức quan trọng của công tác cải cách hành chính, UBND phường Ninh Hà xác định trước hết là phải làm tốt công tác chỉ đạo, thường xuyên phổ biến, giáo dục và quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác cải cách hành chính đến các ban, ngành, đoàn thề và nhân trong toàn phường. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND phường tiếp tục chỉ đạo triển khai, phổ biến: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước và nhân thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Công tác giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng , thường cuyên, kịp thời. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng đặc biệt được quan tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, công chức trên địa bàn phường. Từ những kết quả trong công tác cải cách hành chính của phường, công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã nâng lên. Công tác cải cách TTHC luôn được phường quan tâm, chú trọng và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cảu CCHC. UBND phường chỉ đạo Văn phòng UBND phường thường xuyên tham mưu, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại bộ phận một cửa “Tiếp nhân, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”. Đây là mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chinh theo cơ chế một cửa với hệ thống trang thiết bị điện tử hiện đại, hệ thống phần mền một cửa điện tử tập trung. Đến nay 100% hồ sơ ở phường được giải quyết một cách nhanh gọn, đúng thủ tục hành chính giảm bớt giấy tờ cho công dân, cán bộ công chức, giảm thời gian xử lý công chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cũng như các phòng chuyên môn. Do vậy công tác CCHC của phường Ninh Hà đã và đang được thực hiện đồng bộ các nội dung chỉ đạo của cấp trên, đồng thời kết hợp chặt chẽ với trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu.

        Qua rà soát, đến 6 tháng đầu năm 2019, tổng số TTHC là hơn 575 TTHC, đã gaỉi quyết 558 hồ sơ đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 97,04%, trong đó kết quả trước hạn 551 hồ sơ đạt 95,83% còn lại đang trong thời gian giải quyết. Tổng số hồ sơ mức độ 3,4 đã tiếp nhận, giải quyết thành công là 70 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng hạn: 70 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện tốt trong CCHC nên phường Ninh Hà những năm qua đã đạt được kết quả nổi bật trong CCHC.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaCông Dịch Vụ Công Quốc Giatra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾN



Video

1/20/2020 12:14:50 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang