Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin tức Cải cách hành chính

Thông báo v/v giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 cho các ban, ngành, tổ chức thuộc UBND phường và các đơn vị trên địa bàn phường Ninh Hà

Thông báo v/v giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 cho các ban, ngành, tổ chức thuộc UBND phường và các đơn vị trên địa bàn phường Ninh Hà
UBND phường Ninh Hà vừa ban hành Thông báo số 57/TB-UBND ngày 23/8/2017 v/v giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 cho các ban, ngành, tổ chức thuộc UBND phường và các đơn vị trên địa bàn phường

THÔNG BÁO

V/v giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 cho các ban, ngành, tổ chức thuộc cơ quan UBND phường và các đơn vị trên phường Ninh Hà

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3; 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2017

Căn cứ Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng internet mức độ 3,4;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc công bố cập nhật danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng internet mức độ 3 tại UBND các xã, phường;

Thực hiện Công văn số 2584/UBND ngày 21/8/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện chỉ tiêu của UBND tỉnh giao đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3;4,

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao về hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3.

Nay, UBND phường Ninh Hà thông báo giao chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3; 4 cho các ban, ngành, tổ chức thuộc cơ quan UBND phường và các đơn vị trên phường Ninh Hà như sau:

1. Về chỉ tiêu tạo lập hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3:

- 100% Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan UBND phường, Công an phường, Trạm y tế, các đơn vị trường học (Tiểu học, Mầm non, THCS Trần Phú) phải tiến hành tạo lập hồ sơ yêu cầu giải quyết trực tuyến khi thực hiện các giao dịch – giải quyết thủ tục hành chính thuộc danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng internet mức độ 3 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Ninh Hà.

- Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng internet mức độ 3 (gồm 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch) và hướng dẫn cách tạo lập, nộp hồ sơ được đính kèm theo Thông báo này và Thông báo số 52/TB-UBND ngày 17/8/2017 của UBND phường Ninh Hà.

2. Về thành lập Tổ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3:

UBND phường Ninh Hà thành lập Tổ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Trần Duy Phương                  - Công chức Văn phòng – TK - Tổ trưởng

- Ông: Huỳnh Đức Phương      - Công chức Văn hóa – xã hội - Tổ phó

- Bà: Ng. Thị Xuân Khương    - Công chức Tư pháp – hộ tịch         - Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Thực                  - NLCT. Tiếp nhận và TKQ    - Thành viên

Tổ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, có nhiệm vụ hướng dẫn cho các tổ chức, công dân thực hiện việc tạo lập, nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Ninh Hà; thời gian và nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công, đảm bảo ít nhất 02 buổi/tuần.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà đề nghị các ban, ngành, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị về Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà (thông qua Văn phòng UBND phường). Số điện thoại hỗ trợ: 0258.3644726 hoặc email: ninhha.nh@khanhhoa.gov.vn hoặc truy cập mục Thông tin đường dây nóng, tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức công dân trên Cổng thông tin điện tử phường Ninh Hà địa chỉ: http://ninhha.gov.vn/ ./.

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh Hòatra cuu tinh trang su ly ho so Toàn dân tích cực phòng cháy chữa cháyTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2019 5:01:54 PM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang