Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản QPPL của tỉnh, thị xã và địa phương

UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng

UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng
UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng

Xem chi tiết tại đây://http://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/vi/ke-hoach/ubnd-thi-xa-ban-hanh-ke-hoach-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-30-ct-tw-ngay-22-01-2019-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-quyen-loi-nguoi-tieu-dung

Họ tên*
Email*
Bình luận*
7lW3O0
10/19/2020 1:49:47 AM

dSFow0 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaCông Dịch Vụ Công Quốc GiaĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVtra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2020 2:51:17 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang