Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến
Để đẩy mạnh công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của các cấp và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/02/2021 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, vừa qua UBND phường Ninh Hà đã ban hành Văn bản số 124/UBND ngày 31/3/2021 về việc tăng cường công tác giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Để đẩy mạnh công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của các cấp và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/02/2021 của UBND phường Ninh Hà về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, vừa qua UBND phường Ninh Hà đã ban hành Văn bản số 124/UBND ngày 31/3/2021 về việc tăng cường công tác giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Qua đó, UBND phường Ninh Hà đề nghị các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị: Tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, địa phương và đơn vị phát động; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyển, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua lao động, sản xuất. Đề xuất lộ trình để các tập thể cá nhân điển hình phấn đấu đạt các tiêu chí khen thưởng như: Chiến sĩ thi đua; Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh… Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Kiên quyết khắc phục tình trạng “gò ép”, “chia thành tích”, “chạy” thành tích.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Tập trung tuyên truyển những kinh nghiệm, cách làm mới sáng tạo, có hiệu quả, những gương “Người tốt, việc tốt”. Hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, đa dạng như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan… tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, khả năng lôi cuốn mạnh mẽ, cỗ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đơn vị, địa phương.

Hàng tháng, các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn các nhân tố điển hình, gương “Người tốt, việc tốt” gửi về UBND phường (thông qua Văn phòng UBND phường – trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng phường thẩm định và thực hiện việc giới thiệu, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh của phường (có mẫu đính kèm). Lưu ý: đây là nội dung tiêu chí chấm điểm, đánh giá công tác thi đua khen thưởng của các ban, ngành, tổ chức, đơn vị hàng năm.

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của phường có trách nhiệm thẩm định các cách làm hay, sáng tạo, nhân tố điển hình, gương “Người tốt, việc tốt” trước khi tổ chức tuyên truyền; lựa chọn những nhân tố tiêu biểu gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Ninh Hòa để truyên truyền cấp thị xã. Theo dõi việc thực hiện công tác này của các ban, ngành, tổ chức, đơn vị để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

UBND phường Ninh Hà giao công chức Văn hóa – xã hội phụ trách Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh duy trì thực hiện việc mở chuyên trang, chuyên mục và tăng cường tin bài, thời lượng phát sóng để giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, nhân tố điển hình, gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực.

UBND phường Ninh Hà đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy có sự chỉ đạo về việc hưởng ứng, tham gia các phòng trào thi đua yêu nước; công tác giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Duy Phương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Công Dịch Vụ Công Quốc GiaBầu cửThông điệp 5K của Bộ Y tếHướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-COVIDTiểu ban Vận động và huy động xã hộiCuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức trẻĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHHành chính công Khánh HòaCổng thông tin điện tử Khánh hòatra cuu tinh trang su ly ho so ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 5:21:22 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang