Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua và tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua và tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà đã ban hành Văn bản số 56/UBND về việc hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua và tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua năm 2021Duy Phương

Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà đã ban hành Văn bản số 56/UBND về việc hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua và tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

 

          Nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2021 đạt hiệu quả và đúng quy định, UBND phường Ninh Hà đề nghị các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện các nội dung cụ thể sau:

          1. Tham mưu đề xuất triển khai các phong trào thi đua năm 2021

          Ban dân vận, Ban tuyên giáo Đảng ủy, UBMTTQVN phường, Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, CĐCS phường; các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND phường căn cứ trên tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào cần đẩy mạnh đột phá đề xuất, tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng, UBND phường xây dựng, triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn phường trong năm 2021. (Đính kèm mẫu tại Phụ lục 1)

- Thời gian: hoàn thành và gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, UBND phường (qua VP UBND) trước ngày 26/02/2021.

2. Đăng ký tham gia thi đua

- Tập thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động thực hiện đăng ký tham gia thi đua (không đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng). (Tập thể đăng ký theo mẫu Phụ lục 2; cá nhân đăng ký theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm)

- Thời gian: hoàn thành 03 bản và gửi về UBND phường (qua VP UBND) 01 bản - trước ngày 26/02/2021; 01 bản để nộp cho Trưởng khối thi đua phục vụ tổ chức ký kêt giao ước thi đua và 01 bản tập thể, cá nhân lưu.

          - Lưu ý: tập thể, cá nhân nào không tiến hành đăng ký thi đua hoặc gửi sau thời hạn trên xem như không đăng ký tham gia thi đua và sẽ không tiến hành xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm 2021.

          3. Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021.

          - Trên cơ sở các Bản đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân năm 2021 và Bảng điểm thi đua (theo các phụ lục đính kèm tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND phường Ninh Hà) các Khối thi đua tiến hành họp ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong khối. Nội dung và thành phần tham dự thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND phường Ninh Hà.

          - Thời gian: các khối tiến hành hoàn thành việc tổ chức ký kết và lập 01 bộ hồ sơ ký kết giao ước thi đua gửi về gửi về UBND phường (qua VP UBND) trước ngày 08/3/2021. Hồ sơ gồm:

          + Biên bản họp ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua (có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp).

          + Bản tổng hợp đăng ký thi đua năm 2021 của các tập thể, cá nhân.

Duy Phương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bầu cửThông điệp 5K của Bộ Y tếHướng dẫn cài đặt ứng dụng BluezoneCổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh HòaĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHCông Dịch Vụ Công Quốc GiaĐường dây nóng phòng, chống bệnh dịch do virus nCoVtra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/22/2021 6:37:01 AM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
 
 
^ Về đầu trang