Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản Cải cách hành chính

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính cấp xã
Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Quyết định 985 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính Nông nghiệp

Quyết định 985 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính Nông nghiệp

Quyết định 985 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính Nông nghiệp
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008 tại UBND phường Ninh Hà

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Ninh Hà phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung một số nội dung công tác cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2017

Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung một số nội dung công tác cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2017

Ngày 30/6/2017, UBND phường Ninh Hà đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung vào Kế hoạch công tác cải cách hành chính phường Ninh Hà năm 2017.
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Cổng thông tin điện tử Khánh hòaHành chính công Khánh Hòatra cuu tinh trang su ly ho so TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNHHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnCCHC Ninh HàThông tin đường dây nóngÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/17/2019 2:21:38 PM

Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
^ Về đầu trang